Privacy Policy

De European Foundation for Business Qualification neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacy beleid. De EFBQ hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website van de EFBQ, www.efbq.nl, accepteert u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met www.efbq.nl en zijn alleen niet voldoende om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van de gebruikte internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op www.efbq.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van www.efbq.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van www.efbq.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van www.efbq.nl of dat u geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om het publieke deel van www.efbq.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit zonder toestemming delen met derden.

Links naar andere sites

De website www.efbq.nl bevat links waarmee u de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De EFBQ heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. Deze website, www.efbq.nl, is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op www.efbq.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken wij u dit te melden aan de webmaster. Indien de informatie die u tegenkomt op www.efbq.nl in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (info@efbq.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.